This site does not use persistent cookies and collects anonymous statistical data about navigation through cookies installed by authorized third parties, respecting privacy of your personal data and in accordance with standards established by the law. By continuing to browse this site or clickingyou agree to the service and the use of cookies. To learn more read the Privacy policy.

?leti?im

Dünya çap?nday?z. Yerel mevcudiyetimiz sayesinde küresel bir kapsama alan? sunuyoruz. Dünyan?n her yan?na teslimat yap?yorsan?z mü?teri her neredeyse kendisine hizmet verebilmeniz gerekir. Uluslararas? da??t?m yapt???m?z 40 y?l boyunca, deneyimli ve oldukça verimli temsilcilerden olu?an bir a? kurduk. Ekipman?n?z?n daima en verimli halinde kalmas? ve verimlili?inizin en iyi durumda olmas? için temsilcilerimiz her an müdahale edebiliyorlar.


Ücretsiz uzaktan teknik yard?m da sunuyoruz, yani dilerseniz acil ihtiyaçlar?n?z için telefonla araman?z yeterli. Lütfen bizi +39 0546 633883 numaral? telefondan aray?n.


Bu hizmet a?a??daki dillerde mevcuttur:

  • ????????
  • deutsch
  • english
  • español
  • français
  • italiano
  • português
  • român?

PRATI - ITALY

Via Deruta, 2 - 48018 Faenza (RA) Italy
tel + 39 0546 633811
fax +39 0546 46638

Customer care

Spare parts, retrofits, BSC (best service contracts)

tel +39 0546 633838
email: customercare@praticompany.com

Martina Nati - Simona Rustignoli
Skype: customer_care_prati_2

Worldwide sales

Chiara Prati: Middle East, Pacific Area

David Benerecetti: Est Europe, Spain, Scandinavia, Latin America

Claudia Fabbri: Center and West Europe, Africa e North America

sales@praticompany.com

Technical support

tel +39 0546 633883
Skype: tech_service_prati